Sourcing International Platinum Partners

Sourcing International Partners

Kto sme

SOURCING INTERNATIONAL nie je výlučne rakúskou spoločnosťou. Jedná sa o spoločný podnik tvorený fúziou spoločnosti Höllwarth Consulting a 42virtual. Obe spoločnosti existujú už mnoho rokov a úspešne spolupracovali na rozsiahlych projektoch.

Okrem toho sme od nášho založenia udržiavali úzke vzťahy s partnermi v Nemecku a Švajčiarskom. Ďalšie partnerstvá v iných krajinách budú čoskoro nasledovať, nakoľko SOURCING INTERNATIONAL je nadnárodný poradenský podnik.

Je to preto, lebo predchádzajúca spolupráca medzi partnermi spoločnosti SOURCING INTERNATIONAL ich viedla k pochopeniu, že kombinácia ich silných stránok, dlhoročných skúseností s rozsiahlymi konzultačnými mandátmi a osobitosti jednotlivých krajín im umožňuje vytvoriť mimoriadne silné partnerstvo.

Konsolidácia týchto faktorov do úzkej profesionálnej spolupráce umožňuje spoločnosti SOURCING INTERNATIONAL poskytovať vysokú efektivitu a ponúkať široké spektrum služieb.

Čo robíme

Jedna vec, ktorú absolútne vyžaduje digitálna transformácia, sú nové technologické zariadenia dnešnej doby, technológie priemyselnej revolúcie, ktorú v súčasnosti prežívame a bez ktorých by neexistovala digitálna revolúcia: sociálne médiá, mobilita, analytické nástroje Big Data, cloud a Internet vecí (Internet of Things - IoT). 

Používanie týchto technológií vyžaduje moderné aplikácie, viac výpočtového výkonu, viac úložného priestoru a rýchlejšie siete.

Prečo práve my?

Metodológia SOURCING INTERNATIONAL je inovatívny model vlastností a postupov, ktorý bol v praxi vyvinutý a je dlhodobo overený. Vytvorili sme komplexný súbor vhodných nástrojov a tieto nástroje poskytujeme našim klientom spôsobom, ktorý im umožňuje úspešne zvládnuť vlastnú digitálnu transformáciu prispôsobenú ich individuálnym firemným podmienkam.

Sledujeme množstvo medzinárodných noriem, ktoré využívame na zdokonaľovanie vlastných metód a nástrojov. Jednou z najdôležitejších charakteristík našej činnosti je však nezávislosť, čo nám umožňuje vystupovať v pozícii "neutrálneho poskytovateľa", v prospech našich klientov.

Pri každom z našich projektov je naším cieľom umožniť našim klientom rozvíjať vhodnú adaptívnu stratégiu pre digitálnu transformáciu a využívanie zdrojov a podporovať ich v tomto vývoji. Chceme umožniť našim klientom vytvárať vlastné interné know-how, aby mohli úspešne riešiť návrh, transformáciu a prevádzku hybridných multi-zdrojových prostredí. Naším cieľom je tiež podporiť zákaznikov v ich rozhodnutí neimplementovať neoverené riešenia s neistým výsledkom.

How we work

Document: IT Governance @ Sourcing International

The purpose of this document ensures that Sourcing International prevents data breaches and protects its own information as well as that of our customers, and to guarantee legal compliance.

Description of the digital tools & workflows, IT governance & procedures at Sourcing International as the baseline for the IT Security & Best Practice Agreement.

1. Introduction

Sourcing International works with different clients from small to large enterprises and supports digital transformation and modern IT sourcing. 

In order to leverage an effective, efficient and secure usage of modern digital tools and cloud services for communication, collaboration and data handling, Sourcing International uses several services to manage projects, clients and external teams. 

Correct usage of tools and the implementation of security and governance policies are mandatory for all members and partners of Sourcing International. Therefore, technical measures are implemented and corresponding legal agreements are signed by each employee  and partner of Sourcing International that has access to company or customer data.

All employees and partners of Sourcing International are obliged to sign an IT Security & Best Practice Agreement (ITS&BPA) along with NDAs before starting work on a client's project.

This document describes transparently: a) the digital tools used at Sourcing International, and b) the IT governance and security measures that have been implemented to protect our own data as well as that of our clients.

2. Digital Services Overview

Better safe than sorry. Preventing data breaches and security incidents is not an easy task: It requires constant effort, regardless of your organisation's size-but investing in procedures and concepts from the outset can make the process smoother in time.

This is why, since its establishment, Sourcing International has tried and tested various tools and workflows in order to ultimately decide what works and what does not work for its staff, methodology, data and clients.

We decided to trust a single vendor with our general communication system and internal activities.

Simultaneously, we have set up a professional environment for cloud storage with Encryption tools.

The features, security aspects & advantages of the solutions used by Sourcing International as well as our implemented technical and legal policies are described in detail in the document IT-Governance and Security @ Sourcing International which is digitally signed and made available for all our customers.