Skip to main content

Usluge

Izazovi digitalne transformacije

Digitalna transformacija kompanijama donosi različite izazove i promene. Kako bi pomogao da se odgovori na ove izazove, SOURCING INTERNATIONAL je razvio model koji je zasnovan na životnom ciklusu i bavi se svakom fazom takve tranzicije: Strategijom, Dizajnom, Transformacijom i Operacijama.

SOURCING INTERNATIONAL nudi niz paketa različitih sadržaja i ciljeva, dizajniranih da na optimalan način zadovolje individualne potrebe svakog biznisa. Ponuđeni paketi obuhvataju usluge konsaltinga čiji je cilj da osposobe kompanije za donošenje strateških odluka i započinjanje procesa u vezi sa tim, kao i za uspešno upravljanje dizajnom, transformacijom i operacijom hibridnog multi sourcing okruženja.

To omogućava kompanijama da odluče koji koraci najpre treba da budu preduzeti u odnosu na njihove zahteve i koje oblasti treba potom ispitati ili im se detaljnije posvetiti.