Skip to main content

Služby

Výzvy digitálnej transformácie

Digitálna transformácia prináša pre podniky rôzne výzvy a zmeny. Spoločnosť SOURCING INTERNATIONAL vyvinula cyklický model, ktorý je založený na životnom cykle a rieši každú fázu takéhoto prechodu: stratégiu, návrh, transformáciu a prevádzku.

Spoločnosť SOURCING INTERNATIONAL ponúka rozličné balíky s rôznym obsahom a cieľmi navrhnutými tak, aby optimálne vyhovovali individuálnym potrebám každého podniku. Ponúkané balíčky obsahujú konzultačné služby zamerané na posilnenie podnikateľských aktivít pri strategických rozhodnutiach a iniciovaní súvisiacich procesov, ako aj pri úspešnom riadení návrhu, transformácie a prevádzky hybridného multi-zdrojového prostredia.

To umožňuje spoločnostiam individuálne sa rozhodnúť, ktoré kroky podľa požiadaviek  treba podniknúť najskôr a ktoré oblasti sa následne podrobnejšie preskúmajú alebo na ktoré oblasti bude sústredená pozornosť.