Sourcing International Partners

Kto sme

SOURCING INTERNATIONAL nie je výlučne rakúskou spoločnosťou. Jedná sa o spoločný podnik tvorený fúziou spoločnosti Höllwarth Consulting a 42virtual. Obe spoločnosti existujú už mnoho rokov a úspešne spolupracovali na rozsiahlych projektoch.

Okrem toho sme od nášho založenia udržiavali úzke vzťahy s partnermi v Nemecku a Švajčiarskom. Ďalšie partnerstvá v iných krajinách budú čoskoro nasledovať, nakoľko SOURCING INTERNATIONAL je nadnárodný poradenský podnik.

Je to preto, lebo predchádzajúca spolupráca medzi partnermi spoločnosti SOURCING INTERNATIONAL ich viedla k pochopeniu, že kombinácia ich silných stránok, dlhoročných skúseností s rozsiahlymi konzultačnými mandátmi a osobitosti jednotlivých krajín im umožňuje vytvoriť mimoriadne silné partnerstvo.

Konsolidácia týchto faktorov do úzkej profesionálnej spolupráce umožňuje spoločnosti SOURCING INTERNATIONAL poskytovať vysokú efektivitu a ponúkať široké spektrum služieb.

Čo robíme

Jedna vec, ktorú absolútne vyžaduje digitálna transformácia, sú nové technologické zariadenia dnešnej doby, technológie priemyselnej revolúcie, ktorú v súčasnosti prežívame a bez ktorých by neexistovala digitálna revolúcia: sociálne médiá, mobilita, analytické nástroje Big Data, cloud a Internet vecí (Internet of Things - IoT). 

Používanie týchto technológií vyžaduje moderné aplikácie, viac výpočtového výkonu, viac úložného priestoru a rýchlejšie siete.

Prečo práve my?

Metodológia SOURCING INTERNATIONAL je inovatívny model vlastností a postupov, ktorý bol v praxi vyvinutý a je dlhodobo overený. Vytvorili sme komplexný súbor vhodných nástrojov a tieto nástroje poskytujeme našim klientom spôsobom, ktorý im umožňuje úspešne zvládnuť vlastnú digitálnu transformáciu prispôsobenú ich individuálnym firemným podmienkam.

Sledujeme množstvo medzinárodných noriem, ktoré využívame na zdokonaľovanie vlastných metód a nástrojov. Jednou z najdôležitejších charakteristík našej činnosti je však nezávislosť, čo nám umožňuje vystupovať v pozícii "neutrálneho poskytovateľa", v prospech našich klientov.

Pri každom z našich projektov je naším cieľom umožniť našim klientom rozvíjať vhodnú adaptívnu stratégiu pre digitálnu transformáciu a využívanie zdrojov a podporovať ich v tomto vývoji. Chceme umožniť našim klientom vytvárať vlastné interné know-how, aby mohli úspešne riešiť návrh, transformáciu a prevádzku hybridných multi-zdrojových prostredí. Naším cieľom je tiež podporiť zákaznikov v ich rozhodnutí neimplementovať neoverené riešenia s neistým výsledkom.